Başkanın Mesajı

Sevgili FIRATSİFED’li Dostlarım,

06 Mart 2013 tarihinde sizlerin desteği ile kurduğumuz FIRATSİFED yönetimini, kurul üyelerimizle birlikte üzerimize düşen sorumluluğu bir an dahi unutmadan yürütüyoruz. Devraldığımız bu görevde, FIRATSİFED’i bir adım daha ileriye taşımak için de çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Doğu Anadolu İş Dünyasının ve üye derneklerin ihtiyaçları doğrultusunda işbirlikleri geliştirmek, bölgesel ve sektörel projeler üretmek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetlerle Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında öncü bir federasyon olmak FIRATSİFED’in temel misyonudur.

Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak adına, Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne çizdiği vizyonu ve çağdaş uygarlık kıstaslarını hedef alarak; TRB1 Bölgesinin iş dünyasının sesi, Türkiye’nin ise en saygın ve temsil tabanı en geniş federasyonu olmak FIRATSİFED’in başlıca hedefidir.

AB ile entegrasyon sürecinde Türkiye’deki STK’ların yeniden yapılanmasında bölgesel anlamda ilk ve somut örneklerden biri olma özelliğini taşıyan BASİFED, sahip olduğu değerlerle yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurumlar ve benzer STK’lar ile işbirliği halinde çalışmalara devam etmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz,
-2014 yılının Haziran ayında Stratejik Odak Grup Çalışması Toplantısı; 
-Aralık 2014’te İzmir Konsolosluk Erkanı ve İzmir iş dünyası temsilcilerinin katılımları ile BASİFED Yeni Yıl Yemeği;
-2015 yılının ilk aylarında TÜRKONFED ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Sn. Şükrü Ünlütürk’ün sunumları ile Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) Bilgilendirme Toplantısı;
-Mart 2015’te, TÜRKONFED ile birlikte “İş Dünyasında Kadın Paneli”;
-7-8 Mayıs tarihlerinde “Katma Değerli Büyüme Yolunda Finans-Bilişim-Yönetişim” temalarının başarı ile irdelendiği “1. Ortak Platform İş Zirvesi ve Sektör Tanıtım Günleri” etkinliği;
-15 Haziran tarihinde İntel Yeni Teknolojiler Bölümü Dünya Başkan Yardımcısı Sn. Ayşegül İldeniz’in katılımları ile “Teknolojik Trendler Toplantısı”nı gerçekleştirdik.
-18-20 Haziran tarihlerinde, Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği (BCB) ve Bölgesel İşbirliği için Karadeniz Fonu (BST) katkıları ile  ‘Karadeniz İş Dünyası Diplomasisi’ projesi çerçevesinde, TÜRKONFED ile birlikte Gürcistan’a bir ziyaret gerçekleştirdik.
-30-31 Temmuz tarihlerinde, Kıbrıs’ta yaşanan çözüm sürecine destek vermek amacıyla TÜRKONFED’e gözlemci üye olan İŞAD tarafından Kıbrıs’ta düzenlenen “Barış İçin Ekonomi” toplantısına TÜRKONFED ile birlikte katıldık. 
-3 Ağustos tarihinde, BASİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Ağustos ayı Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Aziz Kocaoğlu’nu ağırladık ve kentin gündemi ile ilgili istişarelerde bulunduk. 
-Diğer yandan, Dernekler arası ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla iki ayda bir BASİFED Sosyal Komite Yemeği’ni gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca, BASİFED olarak üyelerimizin iş hayatındaki profesyonel duruşlarını ve potansiyellerini tanımak ve onlara yönelik çalışmalara daha iyi hazırlanabilmek adına üye veri tabanı anket çalışmasını üye derneklerimize iletiyoruz. Üye Veri Tabanı Anketi’nin doldurulup BASİFED’e iletilmesi sonrasında ise Sektörel Analiz Raporu’nu oluşturacağız.  

Üye derneklerimizin katılımları ile iş geliştirme, proje paylaşım ve tanışma toplantıları gerçekleştiriyoruz ve çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Üye odaklı projeler ve bölgesel ortak projeler geliştirmek adına çalışmalar yürütüyoruz.  

Gelecek projelerimiz arasında; 17-19 Eylül 2015 tarihlerinde, TÜRKONFED ile birlikte Moldova’ya iş geliştirme ziyareti gerçekleştirmek ve İzmir’de bulunan Konsolos ve Fahri Konsoloslar ile birlikte bir çalışma kahvaltısı faaliyet takvimimizde yer almaktadır.

Ege Bölgesi ve İzmir ekonomisinin gelişmesi, iş dünyamızın global pazarlarda rekabet gücüne yeni değerler katması için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz.

Çalışmalarına başladığımız ve gelecek aylarca gerçekleştireceğimiz etkinliklerde sizlerin katılımı ve destekleriyle BASİFED olarak yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Levent AKGERMAN