Haberler

Açılış Konuşması

FIRATSİFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAHYA ALPER BEKTAŞ`IN AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanım,

Sayın Başkanlarım,

Değerli konuklar ve basın mensupları,

Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu yıl otuz altıncısı düzenlenmekte olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konseyi`ne üç ay önce kurulan federasyonumuzda ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur duyuyorum.

Bundan sekiz yıl önce ilk Başkanlar Konseyi düzenlendiğinde yine sizleri Elazığ`da ağırlamıştık. O günlerde üzerinde çalışmaya başladığımız "bölgesel kalkınma" konusunda çok yol almış olmakla birlikte kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Zira bölgesel gelişmişlik farkları hâlâ devam ediyor.

Bildiğiniz üzere bölgesel gelişmişlik farkları, bölgesel kalkınma araçlarının ve planlarının tekrar gözden geçirilmesine neden oluyor. Bölgesel gelişmişlik farkları aynı zamanda bölgelerimiz arasındaki sosyoekonomik ve gelir farklılıklarını da ortaya koyuyor.

`Bölgesel Kalkınma`, bugüne kadar TÜRKONFED`in başlıca çalışma alanlarından bir tanesi oldu ve bundan sonra da bu çalışmaların çeşitli rapor ve faaliyetlerle sürdürüleceğine inanıyoruz. Biz de FIRATSİFED olarak her zaman TÜRKONFED`e bu konuda destek sağlayacağımıza söz veriyoruz.

Bugün düzenlenecek panel ve oturumlarda iş ve sanayi dünyamızın değerli üyelerinden ve değerli akademisyenlerimizden bu konuda değerlendirme ve görüşlerini alarak bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı umuyoruz.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında TÜRKONFED tarafından yayınlanan Orta Gelir Tuzağı`ndan Çıkış: Hangi Türkiye raporunda çok çarpıcı sonuçlar elde edildi; Türkiye orta gelir tuzağında olmayan, orta gelir tuzağı riskinde olan ve orta-düşük gelir grubunda olan bölgelerden oluşuyor. Bölgemiz TRB1 ise orta-düşük gelir grubunda yer alıyor.

Raporun sonuçlarından görüyoruz ki bölgemizin geliri yıllar içerisinde arttı; ihracat yapan firma sayısı, gerçekleşen ihracat arttı. Bölgenin gerçekleştirdiği ihracat 10 milyar Doları geçti, ihracat yapan firma sayısı ise gün geçtikçe artıyor, ihracat yapan firma sayısındaki artış hızı Türkiye ortalamasına göre çok yüksek. Bölgemiz dış ticaret fazlası veren az sayıda bölgeden biri olmanın gururunu yaşıyor ANCAK refah seviyemiz, satın alma gücümüz, bölge milli gelirimiz hâlâ Türkiye ortalamasının altında.

Değerli konuklar, bugün burada kalkınmadan bahsediyoruz. Kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri eğitim diğeri de istihdam. Biri, diğerinin olmazsa olmazı. Bölgemizde mesleki eğitim ne kadar artırılırsa nitelikli işgücü de o kadar artacak. Nitelikli işgücünün artışı da bölgemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğin önüne geçecek. Raporun sonuçlarında görüyoruz ki bölgemiz ve Türkiye eğitim süresinde hala ortalama 5 ila 8 yılın arasına saplanmış durumda. Bunun önüne geçilirse nitelikli işgücü kalifiye eleman sorununun da önüne geçilecek. Fakat şu anda farklı bir sorun daha mevcut.

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren 5084 sayılı Yatırım ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki kanunun süresi sona erdi. Bununla birlikte bu kanun yerine yeni teşvikler geleceği özellikle DAP ve GAP olarak adlandırılan bölgelere daha fazla teşvik getirileceği açıklandı. Bizim bölgemizde özellikle yatırımların ve teşviklerin devam ettirilmesi gerekiyor çünkü istihdam teşviki nedeniyle birçok insanı işe alan küçük-orta büyüklükteki işletmeler kepenk kapatmak durumuyla karşı karşıya. Oysa bölgemizin en büyük sorunlarından birinin de işsizlik ve eğitim olduğu ortada.

Değerli konuklar bundan 8 yıl önce TÜRKONFED Başkanlar Konseyi`nde Elazığ`da bir araya geldiğimizde bölgemizin göreli üstünlüklerini ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması için nelere öncelik vermemiz gerektiğini tartışıyorduk. Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye`yi Avrupa Birliği ile aramızdaki gelir uçurumunu kapatacak bir büyüme sürecine geçelim diyorduk. Yoksullukla mücadele ve bölgesel kalkınma konularından bahsediyorduk, yine bahsediyoruz.

Bölgenin sorunlarını çözmek için elbette önemli adımlar atılıyor ancak istenilen hızda değil. Bölgenin kalkınmasını sağlayan çok önemli teşvikler kaldırılıyor. Oysa istihdamda teşvike devam edilmeli, mesleki eğitim geliştirilmeli, bölgemizdeki eğitim süresinin uzatılması sağlanmalıdır. Tüm bunların gerçekleştirilmesi ise bizler gibi gönüllü iş dünyası örgütlerinin karar alma süreçlerine daha fazla katılması gerekmektedir.

Bu nedenle bugün burada düzenleyeceğimiz "TRB1 Bölgesi"nde Kalkınma ve Yatırım Oturumu`nda ve Türkiye`de Gelir ve Yaşam Koşulları Paneli`nde tartışılacak konular ülkemiz ve bölgemiz adına bizi bir adım ileri taşıyacaktır. İnanıyorum ki yüksek potansiyele sahip olan şehrimize teşvikler sağlanacak ve istihdamımız beklenen düzeye ulaşacaktır.

Sizleri Elazığ`da tekrar ağırlamak ümidiyle selamlıyor ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Son Haberler