Haberler

Yahya Alper Bektaş FIRATSİFED Hizmet Binası Açılış Konuşması
Yahya Alper Bektaş FIRATSİFED Hizmet Binası Açılış Konuşması

Sayın Valim,Sayın TSO Başkanım ;Sayın KOSGEB Başkanım

Değerli Başkanlar, Sevgili FIRATSİFED Üyeleri,

Saygıdeğer basın mensupları,

Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu adına hepinizi saygıyla  selamlıyorum.

Bugün burada, Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Hizmet Binası?nın açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Gönüllülük prensibi ile kurulmuş olan, kendi gönüllü katkılarla yaratan derneklerin  biraya gelmesiyle kurulan federasyonumuz bölge iş dünyamıza destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir

Ülkemizde SİAD?ların başarıları, katılımcı demokrasinin en önemli ögelerinden biri olan gönüllü kuruluşların giderek güçlendiğinin bir göstergesidir. Bu kapsamda öncelikle kendi bölgesinin nabzını tutan ve bölgesi için yapılması gereken her şeyi bir borç, vazifesi duygusuyla yerine getiren üye derneklerimize çok teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar,

 Fırat Sanayi  ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED), girişimci ruhun ortaya koyduğu birlikte çalışmanın bir sonucu olarak, iş dünyasının çeşitli kesimlerini temsil eden sekiz derneğin bir araya gelmesi ile  6 Mart 2013 tarihinde Malatya?da kurulmuştur. Federasyonumuz, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesidir.

FIRATSİFED, TRB1 bölgesinde yer alan dört ilde (Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli) kuruluş amaçları aynı olan sanayici ve işadamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel ve sektörel politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye?nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına tam destek vermek üzere, bölgesel potansiyellerin en etkin şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar yapmayı, başta AB ve Ortadoğu olmak üzere, uluslararası stratejik işbirlikleri geliştirmede etkili olmayı, bölge kapasitesinin arttırılmasına destek olmayı ana hedefler olarak benimsemiştir. Federasyonumuz, bölgedeki sanayici ve işadamlarımızın öncü rolünü yerine getirmelerine yardımcı olmak, piyasa ekonomisinin bölgemiz düzeyinde alt yapısını kurumsallaştırmak ve sürdürülebilir rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak için çalışmaktadır. FIRATSİFED; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, girişimci, bilgiye dayalı, serbest rekabet ve şeffaflığa saygılı, barışı, uzlaşmayı ve toplumsal mutabakatı esas alır. FIRATSİFED, kendi bölgesinin kalkınma vizyonuna azami katkıyı sağlamak, bunun için projeler geliştirmek ve Kalkınma Ajansı ile yakın işbirliği içinde olmayı hedeflemektedir. TRB1 Bölge Planına baktığımızda; bölgemizin vizyonu ?girişimci ve yenilikçi yaklaşımlarla, kaynaklarını etkin ve çevreye duyarlı biçimde kullanan; istihdam imkânlarını geliştiren; eğitim, turizm, tarım gibi öncelikli sektörlerde ve sosyal yaşam alanlarında tercih edilen bir bölge olmak? olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmak için sosyal gelişim, tarım ve gıda, sanayi ve hizmet, teknik altyapı, kırsal kalkınma ve çevre eksenli altı stratejik amaç ortaya konulmuştur.
İşte FIRATSİFED?in ve diğer bölgesel federasyonların temel varlık sebebi de, bu vizyon ve stratejilerin hayata geçmesi yönünde gerekli katkıyı sağlamak, projeler üretmek ve gerektiğinde bu vizyon ve stratejilerin yenilenmesi için de yönlendirici olmaktadır.

 Konuşmama son verirken  yerel deneyimlerin en az merkeziyetçi politikalar kadar değerli olduğunun bilincinde olup FIRATSİFED?in kuruluşuna ve faaliyetlerine destek olan değerli dernek başkanlarıma da teşekkürü borç bilirim.

 Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder,  saygılar sunarım.

Son Haberler